ČESTA PITANJA

Je li solarna energija isplativa?

U Republici Hrvatskoj godišnja insolacija na horizontalnu plohu iznosi 1200- 1600 kWh/m2 ovisno radi li se o kontinentalnom ili primorskom dijelu.

Od toga se 75 posto dozrači u toplijoj polovici godine (od početka travnja do kraja rujna), dok je u hladnijem dijelu godine insolacija nešto niža.

Koliko je solarna energija efikasna?

Efikasnost solarnih panela ovisi o snazi i spektru sunčevog zračenja. Zadnja generacija panela koja je dostupna na tržištu ima iskoristivost preko 20%. Do prije 10 godina iskoristivost panela je bila oko 16%. Napredak solarne tehnologije je brz i zadnjih godina se dodatno ubrzava, tako da u eksperimentalnoj fazi postoji cijeli niz sustava koji postižu iskoristivost preko 40%. Za usporedbu, iskoristivost hidroelektrane ili vjetroelektrane je oko 32%.

Što je Bloomberg Tier system?

Bloomberg, pružatelj financijskih i investicijskih analiza, razvio je sustav klasifikacije (Tier system) u kojem su solarni paneli podijeljeni u tri razine: Tier-1, Tier-2 i Tier-3. Ovaj sustav se temelji na analizi pouzdanosti solarnih projekata, koja uključuje nekoliko procjena. Tier sustav omogućuje investitorima, financijerima i zajmodavcima, poput banaka i financijskih institucija, donošenje odluka na temelju pouzdanih informacija. Projekti koji koriste Tier-1 solarne module imaju veće šanse za dobivanje projektnog financiranja nego oni koji koriste komponente koje nisu Tier-1 komponente.

Koji su kriteriji za Tier-1 solarne panele?

Tier-1 solarni paneli su, prema kriterijima Bloomberga, paneli koje proizvode proizvođači koji:

  • Sami provode cijeli proizvodni proces, od početne faze proizvodnje silikonskih pločica do montaže solarnih panela, što omogućuje potpunu kontrolu kvalitete (proizvođači koji koriste vanjske komponente ne ispunjavaju uvjete za Tier 1)
  • Ulažu u istraživanje i razvoj solarnih ploča, uključujući cijeli proizvodni proces, kako bi se omogućio daljnji razvoj proizvoda
  • Koristite inovativnu tehnologiju za automatizaciju proizvodnje, osiguravajući dosljedno visoku kvalitetu gotovih proizvoda
  • Posjeduju više od pet godina iskustva u proizvodnji, što jamči stručnost i kompetentnost u proizvodnji solarnih panela

Kako se koriste fotonaponski moduli?

Niz fotonaponskih ćelija koje oslobađaju slobodne elektrone prilikom izlaganja svjetlosti spaja se, najćešće serijski, u fotonaponski modul. Fotonaponski moduli proizvode električnu energiju pomoću fotona iz sunčevog zračenja.

Kako se fotonaponski moduli spajaju?

Fotonaponski moduli spajaju se u paralelnom ili serijskom spoju.

Gdje se fotonaponski moduli montiraju?

Fotonaponski moduli najčešće se montiraju na krovove kuća, skladišta, proizvodnih hala ili na zemlju.

Gdje god je to moguće, usmjerava ih se u pravcu juga uz odstupanje do 30 stupnjeva bez značajnijeg utjecaja na količinu dobivene energije. Moguće ih je usmjeriti u kombinacija istok zapad.

Gdje započeti?

Na našem su tržištu prisutni domaći i strani proizvođači solarne opreme, koji se uz proizvodnju bave i prodajom i ugradnjom te opreme. Obzirom na specifičnost solarnih sustava u odnosu na klasične, za njihovo pravilno dimenzioniranje i instaliranje, potrebna je visoka razina stručnosti i iskustvo. Stoga je nabolje odabir i instalaciju solarnih sustava povjeriti dokazanim tvrtkama s dugogodišnjim iskustvom.

OFF ili ON Grid?

Ako vaš objekt nema priključak na električnu mrežu, onda je OFF grid (izvanmrežni) sustav jedina opcija. Zbog potrebe za baterijama, ova opcija je i najskuplja.

Za objekte s priključkom na električnu mrežu najbolja opcija je ON grid sustav s paralelnim radom na mreži. Nema potrebe za baterijama, stoga je ova ocija najisplativija.

Veliki solarni sustavi koji su namijenjeni isključivo proizvodnji i predaji struje u mrežu, bez paralelnog rada su uvijek ON grid sustavi.

Kako procijeniti koliko solara je potrebno za Vašu potrošnju?

Potreban Vam je samo podatak o Vašoj godišnjoj potrošnji struje dostupan na Vašem računu.

Godišnju potrošnju podijelite s 1000 i rezultat je snaga solara koja može osigurati dovoljno el. energije za Vaše trenutne potrebe.

Primjer:

Ako je Vaša godišnja potrošnja 10.000 kWh, onda Vam je potreban solar snage najmanje 10 kW.